Spoločnosť ponúka následovné služby:

1. Sprostredkovania obchdou a služieb
2. Obchdoná činnosť – zvieratá, rastlinné a živočíšne produkty, potravinárske výrobky, drogériový tovar (okrem jedov a žieravín), kozmetika, kožiarenské výrobky, keramika, montované stavby, stavebný materiál, nábytok, výrobky z dreva, vlákniny, celulózy a papiera, textil, obuv, odevy, drobný tovar, výrobky zo skla, stroje, prístroje, elektrické zariadenia, fotografické a kinematografické prístroje, zdravotnícke potreby, meracie a kontrolné prístroje, hudobné nástroje, hračky, športové potreby, plasty a výrobky z plastov, papier, lepenka, sádra, cement a výrobky z nich, nerastné suroviny, kaučuk, kovy a výrobky z nich, svietidlá, reklamné lampy, hodinárske výrobky, spotrebný a priemyselný tovar, potravinársky tovar, nápoje, tabak a tabakové výrobky
3. Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
4. Faktoring a forfaiting
5. Vedenie účtovníctva
6. Činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
7. Podnikateľské poradenstvo
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Čistiace a upratovacie práce
10. Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytuje aj iné než základné služby spojené s prenájmom
11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
12. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
13. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
14. Výroba chuťových prísad
15. Výroba čokolády
16. Výroba elektriny výrobných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
17. Skladovanie
18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
19. Ubytovacie služby bez prevádzkových pohostinských činností
20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpecným odpadom
21. Výroba nápojov
22. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
24. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
25. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
26. Výroba pekárskych výrobkov
27. Výroba cukrárenských výrobkov
28. Výroba mliečnych výrobkov
29. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy
30. Mrazenie a chladenie výrobkov
31. Marketingové služby
 
Reklamná agentúra