Názov projektu: "Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného procesu spoločnosti Sweety, s.r.o."


celý dokument

Názov projektu: Nákup inovatívnej a vyspelej technológie - výrobná pekárenská linka


celý dokument 
Reklamná agentúra